Публикации

На бас, че не можете да кажете дори едно лошо нещо за мен!

Благодаря ти, лельо Стефке - пак ще "Здрач"-им!

Мишо в петък вечер и 30-годишната карантина

Женчо-менчо, или как разбрах, че съм слаб и безполезен като някаква жена