Църква за бърза молитва

Добро утро!!!

Бях убеден, че съм доста добре запознат с христианството, но се оказа, че съм изпуснал цяло ново движение - за здравословна молитва:
Няма да се изненадам това да е план на религиозните лидери, които са се вдъхновили от идеите на нашето правителство и смятат да въведат нова такса - десятък "Вредна молитва".

А ето и продължението на разговора, за да видите пример за здравословна молитва:
Другия път, когато пръцна, ще се оправдая и аз, че "духовете на болест" напускат тялото ми. Амин!

Коментари