Рождество - излишният празник

Добро утро!!!

Бъдни вечер е. Ако повечето от вас имат горе-долу някаква представа какво точно се празнува тази вечер и утре, аз съм подробно запознат. 10 години едно дребно човече на име Людмил Ятански ми набиваше в главата истории за Великия рожденик, а подаръците ги прибираше самият той, под формата на смачкани банкноти в саксия. И от всичко, което знам за Господ Бог Исус Христос Амин!, мога да заключа, че Рождество е най-глупавият празник на света.

Какво се е случило? Раждането на Божия син? Идването на Самия Господ Бог в плът? Новата надежда за човечеството? Единствената развратница в историята, която е успяла да убеди мъжа си, че е девствена, въпреки, че е бременна?

Всъщност празнуваме поправянето на грешката на един уж безгрешен бог, по възможно най-трудния начин, въпреки, че същия този бог си приписва всемогъщество, като цялата слава остава за глупавия бог, а цялата вина минава на нищожните му творения.

Какво имам предвид ли? Ще опитам да обясня.

Първо, за да има нужда от Спасител, трябва да има от какво да бъдем спасявани, а според Библията това е грехът. Грехът, който влезе в света (и във всеки от нас), когато първите хора ядоха от забранения плод. И макар добре заплатените служители да бог да считат това за грешка на Адам и Ева, всъщност вината за случилото се е изцяло на бог, който освен всички други качества, се обявява и за всезнаещ. Тоест, поставяйки забранения плод и змията, която в крайна сметка подлъгва хората, на едно място, той или съзнателно ги насочва към "греха" или прави идиотска грешка.

Божите хора ще кажат, че всичко това е било, за да се изпита свободната воля на хората, но това пак е безумна глупост - дори да приемем, че Адам и Ева са можели да избират как да постъпят (въпреки, че бог е бил направил вече техния избор), то всички ние нямаме същото право на избор. Честно би било всеки следващ човек да бъде поставян в ситуация със същите условия - да има забрана, плод и змия, но също така да има перфектен свят без смърт и общуване с бог лице в лице. Ако при такива обстоятелства хората съгрешат, тогава наказанието им е заслужено.

Сега обаче сме поставени в ситуация, в която хиляди лъжливи боклуци се опитват да ни продадат своята версия на Голямата Истина, отричайки всички други версии, колкото и малки да са разликите. А Голямата Истина в общи линии се свежда до това, че Всемогъщият Всезнаещ и Непогрешим Бог не е могъл да намери друг, по-рационален начин да помогне на хората (които сам е поставил в тази ситуация), освен да принесе собствения си син Господ Бог Исус Христос Амин! в жертва на самия себе си, за да може да прости на хора, които нямат избор дали да бъдат обременени с грях, който самият Всемогъщ Всезнаещ и Непогрешим Бог е направил възможен.

Единственият път, за да не търпиш адски мъки цяла вечност, е да разбереш коя от всички хиляди версии на Голямата Истина е най-правилна и да посветиш целия си живот на сляпото следване на тази версия, без никога да получиш реално доказателство.
Сляпа вяра и пари за попа, в това общи линии се изчерпва христоянството.

И ние, идиотите, от близо 2000 години ПРАЗНУВАМЕ тази идиотия на идиотиите. Една свята глупост, която само един истински Господ Бог Исус Христос Амин! може да сътвори и само един истински Христианин може да приеме.

Амин!

Коментари