Глупости от Facebook: Светаго вече не духа

Добро утро!!!

В една от класиките на "Черно фередже" се пееше: "Там нейде долу, между краката, видях на рая вратата. Посегнах с ключа, да я отключа, но ти ме плесна през ключа."
Оказа се, че тази песен греши за две неща - вратата не води към рая и не е необходимо да имаш ключ, за да влезеш.

Това е съвсем истинска публикация на една христианска страница, насочена към майки христианки, която ми изпрати Бранимир Събев (какво е търсил той там, не знам).  Очевидно ГОСПОД БОГ ИСУС ХРИСТОС АМИН! не е привърженик попипването и всеки, който си е доставял сам удоволствие, ще иде в адът.
Никак не искам да звуча богохулно, но защо му е било на ГОСПОД БОГ ИСУС ХРИСТОС АМИН! да създава жената с вграден звънец, който да призовава дявола?

Групата дава полезна информация не само за домофонната уредба на ада, но и за пътя към провала на някои родни звезди:

Коментари