Издържах теста

Добро утро!!!

За пръв път, откакто с Радина сме във физическата Таратория, останах сам за цели две вечери. Тази сутрин Радина дойде, огледа апартамента и не ми направи много забележки.
Пиша си мн. добър 4.50.

Коментари