Цената на Радина в техника

Добро утро!!!

Вчера Радина ми съобщи, че баща ѝ ми поставя условие - купил ни е хладилник за физическата Таратория, но аз трябва да го кача сам по стълбите до петия етаж, иначе няма да ми я даде за жена.
Аз ще опитам да се приготвя, но по всяка вероятност Радина ще си умре девствена... :(

Коментари