Езикова дискриминация

Добро утро!!!

Едно хомофобско изказване
Вижте следното изречение, но не бързайте да си правите заключения:
"Ненормалната сексуална ориентация на обратните е болест."

За гейщината
Нестандартно
Вчера във фейсбука на Мистрес (на която Радина вече е заклета фенка) участвах в дискусия за хомосексуалистите. Развихри се спор около въпроса на Ел дали човек се ражда обратен или става такъв по-късно. От изказванията на останалите две участнички, едната се самообяви за психоложка (знаете, за тях това е равносилно на Мистрес), а другата беше самата Мистрес (знаете, тя разбира от всичко - от градската канализация до дълбините на съзнанието), научих, че е "научно доказано" (най-силният възможен аргумент в интернет (научно доказано е!)), че гейовете се раждат такива, заради "естествени биологични и хормонални причини"*. Тоест, нестандартната им сексуална ориентация е следствие от някакъв вид хормонален дисбаланс.

За думите
Нека сега да обърнем внимание на думите, като разграничим понятията дума и значение. Една дума може да има повече от едно значение, като например думата "нос" може да значи част от тялото (а) или географско понятие (б). Също така за едно значение може да има повече от една дума, като например "съд, в който се продава кока-кола" (в) може да бъде шише (в) или бутилка (в), а може и аз да си измисля дума, в която да вложа същото значение, например "гаратуц" (в). Значението (в) си остава същото без значение каква дума използвам, за да доведа съзнанието на четящия или слушащия до него.
И както (а) не може да е равно на (б) или (в), така (в) не може да е различно от (в), без значение каква дума използвам, за всяко едно от понятията. Следователно, не може да има добра и лоша дума за едно и също понятие - ако предположим, че зад всяко значение има стойност и ако тя е положителна, значението е положително, а ако е отрицателна, значението е отрицателно, то ако (в) е по-малко от 0 то не може друго (в) да е повече от 0.
Значи думата "гейщина", която използвах по-горе и сигурно възмути някои от вас, всъщност е равна по значение на думата "хомосексуализъм" (или там каквото не е обидно за педалите (отново дума с две значения)).

Едно нехомофобско изказване
Приятелката на Мистрес, която се явява нещо като защитник на обратните, каза горе-долу следното:
"Нестандартната сексуална ориентация на хомосексуалистите се дължи на хормонален дисбаланс"
И тъй като дефиницията за болест е "състояние на организма, протичащо при нарушена хомеостаза (което пък (пак след справка с интернет) е "свойство на живите организми, да регулира вътрешната си среда")", следователно невъзможността организмът да регулира нивата на хормоните, водеща до сексуална ориентация, различна от тази на по-голямата част от останалите мъже, е болест.
Хомосексуалист, както вече казах, има значение като на "обратен", а "стандарт" е синоним на "норма", следователно "нестандартен" = "ненормален", като второто означава "различен от обичайното", без да съдържа никаква морална оценка.
Така излиза, че нехомофобското изречение тук е равно по значение на изречението от първа точка, от където следва, че първото изречение не е хомофобско.

Верига за мисълта
Написах това нещо, освен за да оправдая използването на думи като "обратен", "циганин" и все по-често опитваното да бъде извадено от речника ни "негър", за да покажа, че често пъти думите се превръщат в окови за мисълта. Не бива да допускаме това, защото, за разлика от Мистрес, която е постигнала съвършеното знание, ние не можем да си позволим да не използваме мозъците си и да оставяме друг, с внимателно подбрани думи, да ни казва какво да мислим.
Научно доказано е!

*Само споделям какво прочетох, аз не съм психолог или друг вид всичконаучноразбирач, така че не мога да съм сигурен кое прави един мъж мъж.

Коментари