Пътуване в Уибробия

Добро утро!!!

„Пътуване в Уибробия“ е една от книгите, които реших да чета на съвсем случаен принцип. За втори път се допитвам до съдбата за литературна препоръка и за втори път оставам разочарован.

Макар в книгата да има някои забавни епизоди, най-смешно ми беше как са описани зверствата на „Великата задокеанска демокрация“ и абсурдите на тоталитарното общество, които твърде много приличат на критиките, отправяни днес към социалистическия строй.
И докато САЩ е описана като страна разкъсвана от бедност и престъпност и пропита с глупост, има цели страници, които възхваляват народната власт в България, която е дала на героя възможност да се реализира и да следва мечтите си. Няколко абзаца са посветени на възхвала на българската милиция и на великия технически прогрес в страната. В един разговор с единствения здравомислещ човек в Уибробия, той, научавайки как в България няма бедност, престъпност и проституция, възкликва: „Че това е най-перфектната страна на света!“.
Така че, от гледната точка на времето, романът ми беше интересен, но чисто литературно не бих казал, че има каквато и да е стойност.
Уибробия е плаващият остров на уининимите – същества, подобно на коне, които са по-интелигентни от хората и описани в историята за Гъливер, който остров се е сблъскал с островите на лилипутите и великаните и в резултат на това всички раси са се смесили и така са се появили уибробците – хора с някои конски черти, които са изградили тоталитарна диктатура подчинена на религията.
Авторът се стреми във всичко да имитира стила на Джонатан Суифт и без угризения черпи идеи от неговото творчество. В един момент героите срещат самия Гъливер и има цяла глава, в която вече познатите му приключения са преразказани.
Героите са абсолютно бездейни и следователно съвсем излишни. Особено съпругата на Цено Дрогоев, без която книгата нямаше да е и с едно изречение по-различна – толкова ненужна е тя.
Стилът е сух и изпълнен с много излишни повторения, а сюжетът не предлага никаква интрига и никакви обрати. 

Коментари