От 8 години познавам Пътя на Розата

Добро утро!!!

Тъмната Кула сред розите
на Кан'-Ка Но Рей
Днес се навършват 8 години откакто прочетох последното изречение от "Тъмната Кула" - най-великото произведение на Стивън Кинг. Всъщност, единственото му произведение.
Никоя друга книга не ми е въздействала толкова силно, направо смущаващо.
За съжаление, когато през 2010 Ка ме изправи пред избор, аз се поколебах и не направих жертвата, която Кулата изискваше от мен, така че доброволно избрах да сляза от Пътя на Лъча и да изчакам следващото завъртане на Колелото на Ка.
Кулата изисква твърде много. Иска да пожертваш всичко.
И макар вече да съм стрелец само на думи, не съм лишен от общуването с Краля. Много често, когато имам проблем или въпрос, откривам отговор или подходящ съвет именно в книгата на Стивън Кинг, която чета или препрочитам в момента. И това ме радва, дори когато отговорът не ми харесва или посочва моите грешки и недостатъци.

Обичам Стивън Кинг и с радост, докато съм жив, ще препрочитам книгите му, а след това ще се срещна с него лично, когато и двамата стигнем до Полянката в края на пътя.

19

Коментари