понеделник, 14 юни 2010 г.

Първи сън

Тази нощ сънувах първия сън на Самотата.

Беше много прост:
Аз бях затворник в малка килия. Знаех обаче, че вратата не е заключена, само е заяла и се мъчех да я отворя, защото от другата страна бях чул гласове.
Когато я отворих, минах от другата страна и вратата се затвори зад мен.
Оказа се, че съм в абсолютно същата килия, само че пълна с хора.
Събудих се.

На столче до леглото си видях Самотата. Ядеше семки.
-Здрасти - каза ми тя.
- Добро утро - отвърнах.

- Хареса ли ти?
- Беше кратко.
- Сънят беше кратък, иначе престоят в килията ще е много, много дълъг. Най-вече във втората.
Не казах нищо.
- Знаеш ли какво означаваше съня?
- Че човек остава самотен дори сред другите?
- Ти оставаш самотен сред другите. Не приписвай собствените си недостатъци на останалите... нито пък качествата си. Защото ти си пътник, а те не са. Те ще се въртят на Колелото още много, много светове, докато на теб ти остава съвсем малко, за да достигнеш Кулата.
- Какво общо има Кулата?
Самотата се нацупи престорено и размаха лакиран показалец:
- Разочароваш ме, Стрелецо. Всичко е свързано с Кулата. Знаеш го.
- Знам го, но какво общо имаш Ти с Кулата?
- С Кулата имам малко общо, но съм свързана със Стрелците и с Пътешествениците. Понеже сърцата не могат да съществуват без спътник, а аз съм единственият спътник, с когото ще бъдеш допуснат в Кулата... ако Я намериш.
- Когато Я намеря.
Самотата стана от стола.
- Трябва да тръгвам, но преди това искам да се уверя, че си разбрал какво значеше сънят. Знаеш ли за какво и за кого ти говорех чрез него?
- За Втората Звезда, предполагам.
- Не точно. Имах предвид един конкретен човек, който ще опита да те пороби, както... ти си знаеш.
- И аз не бива да му се давам?
- Ти ще избереш... на 19-ти Юни, когато дойда, за да науча финалното ти решение.
Самотата се обърна и тръгна към вратата. Ползваше вратата, само когато очакваше да я спра и да я попитам нещо.
Изведнъж се сетих.
- Това е изпитание, нали? Бог ми праща изпитание, за да провери дали съм достоен да нося Светлината.
Самотата се обърна, усмихната, и каза:
- Да, Стрелецо. На 19-ти юни трябва да решиш на кого в крайна сметка ще служиш - на Бялото, на Черното или на самата Тъмна Кула...

1 коментар:

Пишете смело, почти не трия негативните коментари :)