Сърцераздирателно и душесъкрушително стихотворение за Халинор и моята несподелена любов

Тръгнал бях писмо да пусна
във соварника до нас,
но там за малко да се блъсна
във едно момиче и изгубих глас.

Защото точно нея чаках
и сънувах я дори.
Нали момче съм, та не плаках,
но красотата ù ме просълзи.

Затуй се пльоснах на паважа
и бях пред нея откровен.
А тя изгледа ме и каза:
Твърде странен си за мен.

Това момиче има сила
да затопля и дъжда
и в душата си е скрила
красотата на света.

И дори във Откровения
публикува тя поеми,
а нейните произведения
са от Бога вдъхновени.

Затуй и пратих sms
и бях във него откровен,
А тя във скайп ми писа днес:
Твърде странен си за мен.

И в книгите със знание
не можах да открия
подходящо заклинание
срещу нейната магия.

Любовта към нея
като дух във мен ще броди
и да си помисля аз не смея
какво насън ще ме споходи.

Затуй пред майка ù накрая
бях напълно откровен.
Но чу се от другата стая:
Твърде странен е за мен!

И отчаян съм сега,
не знам какво да сторя.
Ще се скрия от света,
с никого не ще говоря.

А може би е по-добре
да я причакам в тъмнината.
И преди да разбере,
да я съборя на земята.

В подземието си ще ù дам
любовен еликсир студен,
и тогава тя ще каже, знам:
Мишо, идеален си за мен!

Коментари