Отново чух глас от другата страна

За ушите страх, а за сърцето радост е въздишката от гроба, в който е погребан твой любим...

Днес отново чух съществото от гроба. Драскаше с нокти по капака на ковчега. Аз се доближих и допрях ухото си до дървото, което ни делеше. Чух го да шепти, но всяка дума беше изкривена и не можах да разбера какво говори.
Тогава почнах да се питам то ли е в ковчега или аз?

Коментари