Търся

Че не съм от този свят,
сърцето ми шепти.
Тук съм скитник непознат,
обграден с лъжи.

Сред хората вървя,
но отново сам оставам.
Опитвам се да разбера,
да се науча да прощавам.

Търся розите в сърцата,
но откривам само мрак.
Дори в очите на децата
разпознавам своя Враг.

Този свят намразих,
хората презрях.
Подаръците им погазих
и с ненавист запламтях.

В плътта ми се забиват
оковите от страх,
от погледа ми скриват
що е право, що е грях.

Къде да ида, Бог ще каже.
Той е огън през нощта.
Пътя светъл ще покаже,
дори и Неоткритата Врата.

Коментари