Тъмната кула

Тогава Ка се обърна към него и попита.
- Какво искаш?
- Тъмната Кула. - отвърна Стрелецът.
- Какво ще ми дадеш в замяна? - попита Ка.
- Всичко, което пожелаеш. - отвърна Стрелецът.
- Искам гласа ти. - каза Ка.
- А как ще призова имената на предците и другарите си и как ще възпявам Кулата, ако нямам глас? - попита Стрелецът.
- Ще призоваваш предците си и ще възпяваш Кулата със сърцето си, защото него няма да ти взема. - отвърна Ка.
Тогава Стрелецът даде гласа и устните си на Ка.

- Какво искаш? - отново го попита Ка.
- Тъмната Кула. - каза Стрелецът без глас.
- А какво ще ми дадеш? - попита Ка.
- Всичко, което пожелаеш. - отвърна Стрелецът.
- Искам слуха ти. - каза Ка.
- А как ще чуя зова на Кулата и гласа на Розата, ако нямам слух? - попита Стрелецът.
- Ще чуваш Кулата и Розата със сърцето си, защото него няма да ти взема. - отвърна Ка.
Тогава Стрелецът даде слуха и ушите си на Ка.

- Какво искаш? - попита Ка в главата на Стрелеца.
- Тъмната Кула. - отвърна той.
- Какво ще ми дадеш в замяна? - попита Ка.
- Всичко, което пожелаеш. - отвърна Стрелецът.
- Искам зрението ти. - каза Ка.
- А как ще видя Кулата и опасностите по пътя, ако нямам зрение? - попита Стрелецът.
- Ще виждаш със сърцето си, защото него няма да ти взема. - отвърна Ка.
Тогава Стрелецът даде зрението и очите си на Ка.

- Какво искаш? - попита Ка.
- Тъмната Кула. - отвърна Стрелецът.
- Какво ще ми дадеш в замяна? - попита Ка.
- Всичко, което пожелаеш. - отвърна Стрелецът.
- Искам ръцете ти. - каза Ка.
- А как ще докосна кулата и как ще използвам оръжията си, ако нямам ръце? - попита Стрелецът.
- Ще докоснеш Кулата със сърцето си и то ще е единственото ти оръжие, защото него няма да ти взема. - отвърна Ка.
Тогава Стрелецът даде ръцете и оръжията си на Ка.

- Какво искаш? - попита Ка.
- Тъмната Кула. - отвърна Стрелецът.
- Какво ще ми дадеш в замяна? - попита Ка.
- Всичко, което пожелаеш. - отвърна Стрелецът.
- Искам краката ти. - каза Ка.
- А как ще следвам пътя на лъча и как ще стигна до Кулата, ако нямам крака? - попита Стрелецът.
- Ще стигнеш до Кулата благодарение на сърцето си и то ще ти е единственият ориентир, защото него няма да ти взема. - отвърна Ка.
Тогава Стрелецът даде краката и компаса си на Ка.

Ка погледна останките на Стрелеца, неподвижно тяло без крайници и сетива. И Ка погледна в сърцето на Стрелеца и потърси съжаление, но откри само Кулата.
Тогава Ка разпери крилете си и понесе сърцето. Носеше го над аленото поле от пеещи рози. И когато стигна до Кулата, положи сърцето в Нея. И стрелецът Я видя и Я почувства. И извика имената на предците си със сърцето си, тъй че те звучат и до днес. Звучи и възхваляващата песен на Стрелецът.

Тогава Ка се обърна към теб и попита:
- Какво искаш?

Коментари